Mediesniksnak

Danske Dagblades Forening hunderæd for internettet

Jeg troede nærmest ikke mine egne øjne, da min gamle DONA-kollega Lars Michael sendte link til denne historie ud på DONA’s mailingliste:

Dagblade vil forbyde DR-nyheder på nettet

Den handler basalt set om, at Danske Dagblades Forenings administrerende direktør Ebbe Dal mener, at DR skal indstille udgivelsen af nyheder på internettet, fordi de (nyhederne) er konkurrenceforvridende.

DR har statslige midler i ryggen og har dermed en urimelig fordel på nettet i forhold til alle de private medier. Derfor skal nyheder på nettet – med loven i hånden – forbeholdes sidstnævnte.

Altså, jeg vil jo gerne bevare en god tone og høflig adfærd – god netiquette – på nettet og dermed også på denne blog. Men enten er hele Ebbe Dals udfald udtryk for en helt usædvanlig ringe indsigt i nettets natur og DRs formålsparagraf… Eller også har jeg intet som helst forstået af den skjulte dagsorden, der ligger gemt bag DDF’s strategi i denne sag.

Jeg kan i første omgang kun forholde mig til det første. Her rejser sig følgende spørgsmål:

  • Hvad er det Ebbe Dal mener, at DR stjæler? Det er da i hvert fald ikke annoncører.
  • Hvad er det DR stjæler i de små provinsbyer? Folk her betaler jo også skat og medielicens her.
  • Hvorfor skal statens public service forpligtelse ikke gælde over for os, der modtager 95% af vores nyheder på nettet?
  • Har Ebbe Dal ikke selv en PC? Hvad bruger han den til?
  • Ved Ebbe Dal ikke, at avispapir IKKE må smides i pejsen/brændeovnen, men skal slæbes i stakkevis til genbrugsstationer rundt om i landet?

Med den forståelse, jeg foreløbigt har af denne historie, er det umiddelbart en temmelig pinlig sag DDF er ved at rode sig ud i her. Jeg har fuld forståelse for, at de danske dagblade mange steder er pressede på indtjeningen i disse år. Men flere af dem arbejder benhårdt på ny forretningsmodeller, der trækker på blandt andet internettets kvaliteter. Intet er for så vidt nyt her – DR var der dengang, og DR er der også fremover.

Jeg er særdeles glad for den ro både DR’s generaldirektør Kenneth Plummer og medieordfører Henriette Kjær skaber om DR-nyheders eksistens på nettet. Jeg håber bestemt ikke, at Ebbe Dals udfald finder nåde hos nogen i det danske parlament. Så mit råd til DDFs direktør Ebbe Dal skal være, at han stille og roligt lader denne sag ligge.

Så glemmer vi bare den, ik’ :-)

– – –

Lars K. Jensen har også skrevet om emnet på Medieblogger.dk – her er der også nogle gode kommentarer fra kompetente netfolk.

One Comment

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.